Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Overlangbroek!
PKN Overlangbroek is  een kleine en inspirerende gemeente. De kerkleden zijn actief en meelevend. Respect voor elkaars mening is hier duidelijk aanwezig. Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Kerkdiensten worden iedere zondag om 10:00 uur gehouden.

Als u een dienst bij wilt wonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij de scriba. Ook kunt u de diensten volgen via onze livestream. Heeft u hulp nodig hierbij of ervaart u problemen bij het online volgen van de diensten? Neem dan contact op met de kerkenraad.
 • Wereldwijde steunbetuigingen na overstromingen 22 juli 2021
  Reacties oecumenische relaties Vanuit de internationale wereldwijde oecumenische beweging wordt van harte met elkaar meegeleefd. De Wereldraad van Kerken heeft de lidkerken in Nederland, België en Duitsland een brief gestuurd waarin ze hun medeleven tonen. “We bidden God om jullie kracht te geven wanneer jullie hulp bieden aan de duizenden die hun huizen verloren hebben […]
 • zondag 25 juli 2021 - Psalmen 17:6-7
  Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden. Toon de wonderen van Uw goedertierenheid, U, Die hen verlost die tot U de toevlucht nemen, van hen die tegen Uw rechterhand opstaan. -- Psalmen 17:6-7
  Dagelijks Woord
 • Wat doet de Protestantse Kerk tegen armoede? 23 juli 2021
  Standpunt Protestantse Kerk Armoede Ieder mens telt, omdat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Vanuit dat geloof en vertrouwen voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.  Jezus zelf heeft laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen […]
 • Zij zegt dat ze bekeerd is, maar is dat echt zo? 16 juli 2021
  “We zijn in het huis van de kerk” De designlampen in zaal 8 van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht – het hoofdkwartier van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) – contrasteren met het schrijnende verhaal van de Iraanse mevrouw aan de vergadertafel. Ze was moslim, vluchtte naar Nederland en is hier christen geworden. Ze moet […]