Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Overlangbroek!
PKN Overlangbroek is  een kleine en inspirerende gemeente. De kerkleden zijn actief en meelevend. Respect voor elkaars mening is hier duidelijk aanwezig. Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Kerkdiensten worden iedere zondag om 10:00 uur gehouden.

Als u een dienst bij wilt wonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij de scriba. Ook kunt u de diensten volgen via onze livestream. Heeft u hulp nodig hierbij of ervaart u problemen bij het online volgen van de diensten? Neem dan contact op met de kerkenraad.
  • ‘Geef elkaar de ruimte’ - Advies naar aanleiding versoepelingen 25 september 20 september 2021
    Het moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust. Scriba René de Reuver: “Dat […]
  • Protestantse Gemeente Rhenen is groen 20 september 2021
    Het bordje op de muur van de Ontmoetingskerk in Rhenen is veelzeggend: Wij zijn een GROENE KERK. De Heuvelrugtuin bij het kerkgebouw is een voorbeeldtuin (zie kader). Met gepaste trots laten de leden van de tuingroep zien hoe ze in de helling naast de takkenhaag een terrasstructuur (graften) hebben aangebracht.  Over de beplanting van de […]
  • Kliederkerk maakt verbinding tussen geloof en dagelijks leven 15 september 2021
    Bij kliederkerk wordt bewust een verbinding gemaakt tussen geloof en het dagelijkse leven. Door met elkaar te praten over hoe het bijbelverhaal van betekenis kan zijn voor het eigen leven, maar zeker ook door te doen en te ervaren. Bijvoorbeeld door een spel bij het bijbelverhaal van de Israëlieten die door de Jordaan trekken. Je […]