Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Overlangbroek! PKN Overlangbroek is  een kleine en inspirerende gemeente. De kerkleden zijn actief en meelevend. Respect voor elkaars mening is hier duidelijk aanwezig. Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Kerkdiensten worden iedere zondag om 10:00 uur gehouden.

Diensten rondom Kerst

Woensdag 18 december 2019
Gezamenlijke maaltijd in de Oude School

Zondag 22 december 2019
Advent-Kerstzangdienst
Aanvang: 19:30 uur

Dinsdag 24 december 2019
Kerstviering Zondagsschool
Aanvang: 19:00 uur

Woensdag 25 december 2019
Kerkdienst eerste kerstdag
Aanvang: 10:00 uur

Eerstvolgende kerkdienst

Zondag 22 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Predikant: ds. Plante
Organist: T. Buchender

Gemeenteavond woensdag 6 november

Na de kerkdienst op dankdag is de gemeenteavond gehouden. In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:
– Verkiezing ambtsdragers
– Visie gemeente komende 5 jaar
Klik hier voor de concepttekst

Drone-opnames Hyacinthuskerk

Privacyverklaring

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij een privacyverklaring en een beleidsplan opgesteld:
Klik hier om de privacyverklaring te openen.
Klik hier om het beleidsplan te openen.

Dagelijks woord