Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Overlangbroek!
PKN Overlangbroek is  een kleine en inspirerende gemeente. De kerkleden zijn actief en meelevend. Respect voor elkaars mening is hier duidelijk aanwezig. Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Kerkdiensten worden iedere zondag om 10:00 uur gehouden.

Als u een dienst bij wilt wonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij de scriba. Ook kunt u de diensten volgen via onze livestream. Heeft u hulp nodig hierbij of ervaart u problemen bij het online volgen van de diensten? Neem dan contact op met de kerkenraad.

Trouwdienst Tonny en Sophie 18 juni 2021

 • woensdag 23 juni 2021 - Johannes 10:7-9
  Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan […]
  Dagelijks Woord
 • Online symposium: Hoe is kliederkerk kerk? 22 juni 2021
  ‘Kerk’ uit zich in talloze vormen. Van vormen die al eeuwenlang meegaan tot nieuwe vormen. Kliederkerk is zo'n nieuwe vorm: missionair kerk zijn voor mensen van alle leeftijden. In het online symposium staan we stil bij theologisch lijnen achter kliederkerk. Samen zoeken we antwoord op de vraag hoe kliederkerk kerk is, waarom kliederkerk een waardevolle aanvulling is in […]

Live GZB Event: Houd het vuur brandend

Op 15 mei is het Live Event “Houd het vuur brandend” van de GZB uitgezonden vanaf de Oude School.

Klik hier om het event te bekijken…

 • Kliederkerk als verrassende vorm van kerk 21 juni 2021
  ‘Een verrassende vorm van kerk-zijn met mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden’, zo wordt kliederkerk omschreven. In dit artikel staan we stil bij wat kerk is, hoe kliederkerk kerk is, en laten we zien waarom kliederkerk een waardevolle aanvulling is in het mozaïek van kerkplekken.  Wat is kerk?  […]
 • Denken in overvloed, over het genoeg van kliederkerk 21 juni 2021
  Het lijkt wel alsof er bij het reflecteren op kliederkerk en discipelschap vooral wordt gedacht in termen van tekort. Die gedachte bleef bij me haken na het lezen van het artikel van Marten van der Meulen en Nelleke Plomp over discipelschap door creatieve ‘kliederkerk’. Scherp gezegd: kliederkerk op zichzelf is niet genoeg om een goede […]