Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Overlangbroek! PKN Overlangbroek is  een kleine en inspirerende gemeente. De kerkleden zijn actief en meelevend. Respect voor elkaars mening is hier duidelijk aanwezig. Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Kerkdiensten worden iedere zondag om 10:00 uur gehouden.


Beste gemeenteleden,

Wij zijn blij dat wij vanaf juni weer met een beperkt aantal mensen kerkdiensten mogen houden. Als u een kerkdienst bij wilt wonen, kunt u contact opnemen met de scriba. Dit kan tot vrijdagavond 20:00 uur. Verder zijn deze kerkdiensten ook te volgen via de livestream. Heeft u hulp nodig hierbij of ervaart u problemen bij het online volgen van de diensten? Neem dan contact op met de kerkenraad.
  • Bijbelzondag 2020: geef de Bijbel door
    Dit jaar valt Bijbelzondag op 25 oktober. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel centraal, maar op Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt.   The post Bijbelzondag 2020: […]
    Daphne
  • Samuel Lee prikkelt nieuwe en oude Nederlanders
    Migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee daagt in zijn nieuwe boek De Bijbel in de Bijlmer migranten én autochtone Nederlanders uit: ‘Ben je een migrant, schrijf dan ten minste vijf positieve aspecten op van Nederland. Ben je autochtoon, schrijf dan vijf positieve aspecten op van migranten’. The post Samuel Lee prikkelt nieuwe en oude Nederlanders […]
    Daphne

Startzondag

Na de kerkdienst op startzondag is er gelegenheid om in of bij de Oude School (afhankelijk van het weer) koffie te drinken. De kerkenraad zal maatregelen treffen en daarbij de corona-maatregelen in acht nemen. Ook vragen wij de bezoekers om zich te houden aan de 1,5m afstand.

Dagelijks woord