Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Overlangbroek!
PKN Overlangbroek is  een kleine en inspirerende gemeente. De kerkleden zijn actief en meelevend. Respect voor elkaars mening is hier duidelijk aanwezig. Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Kerkdiensten worden iedere zondag om 10:00 uur gehouden.

Het is vanaf 21 maart 2021 weer mogelijk om fysieke kerkdiensten bij te wonen. Als u een dienst bij wilt wonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij de scriba. Voor de mensen uit de risicogroep adviseren wij om de diensten te blijven volgen via de livestream. Heeft u hulp nodig hierbij of ervaart u problemen bij het online volgen van de diensten? Neem dan contact op met de kerkenraad.
 • maandag 19 april 2021 - Romeinen 8:22-25
  Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop […]
  Dagelijks Woord
 • Nieuw: online bijeenkomsten 'Hoera, we gaan weer beginnen! Maar hoe?' 19 april 2021
  Met veel optimisme, zorg voor elkaar en creatieve ideeën komen we de coronatijd door. Zodra er meer mogelijk wordt om elkaar te ontmoeten in of rond de kerk is het goed om na te denken wat je dan gaat doen. Willen we weer terug naar hoe het was voor corona? Of heeft deze periode ons […]
 • Naar een klimaat van openheid en veiligheid 19 april 2021
  Een mede-gemeentelid dat zich erg dominant opstelt tijdens een discussie, een pastoraal medewerker die ongevraagd een hand op een knie legt, een predikant die een lied laat zingen dat sommige mensen pijnlijk treft … Dat soort dingen komt in elke gemeente voor, aldus Sophie Bloemert. “Het lijken misschien kleine dingen, maar het is belangrijk om […]
 • “Bewustwording is belangrijk, beleid ook” 19 april 2021
  Ruim een jaar geleden zette de protestantse gemeente het onderwerp ‘seksueel misbruik in pastorale relaties’ op de agenda van het moderamen. Het kwam voort uit het synodebesluit in november 2019 dat er een regeling komt die het verplicht maakt dat werkers en vrijwilligers in de kerk die met kwetsbare mensen werken, een verklaring omtrent gedrag […]