Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Overlangbroek!
PKN Overlangbroek is  een kleine en inspirerende gemeente. De kerkleden zijn actief en meelevend. Respect voor elkaars mening is hier duidelijk aanwezig. Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Kerkdiensten worden iedere zondag om 10:00 uur gehouden.

Helaas is het i.v.m. de lockdown niet mogelijk om kerkdiensten fysiek bij te wonen. Wel kunt u onze diensten volgen via de livestream op deze website. Heeft u hulp nodig hierbij of ervaart u problemen bij het online volgen van de diensten? Neem dan contact op met de kerkenraad.
 • zaterdag 27 februari 2021 - Filippenzen 3:7-9
  Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en […]
  Dagelijks Woord
 • “Perspectief voor gemeenten als lichtpuntje in schrale tijd” 25 februari 2021
  Scriba ds. René de Reuver merkt dat het steeds lastiger wordt om vol te houden: “Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof innen en uiten in het lied en God de lof zingen?”  Vanuit veel plaatselijke gemeenten hoort hij de verzuchting dat het nu allemaal wel heel lang duurt. “Het […]
 • Pastoraat - wat is het eigenlijk? 25 februari 2021
  Er zijn veel definities van pastoraat. Reijer de Vries - universitair docent Praktische Theologie- , formuleert het zo: ‘Pastoraat vindt plaats waar mensen met aandacht en zorg met elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde.    Elkaar bemoedigen Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. Dat roept […]
 • Online vieren: genade in de chaos 25 februari 2021
  ‘Omdenken’ is het sleutelwoord. Want ondanks de ideeën en prachtige verhalen met sprankjes van hoop tussen alle beperkingen, is de praktijk soms weerbarstig anders. Thuis de vertrouwde liturgie volgen, blijkt knap lastig; zeker in een gezin met jonge kinderen of opgroeiende tieners. En voor kerken is vol energie doorgaan met het bedenken en uitvoeren van […]