Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren!

2 december 2020

Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren! En: de koning van Israël (Johannes 12 : 13)

Johannes beschrijft de intocht in Jeruzalem anders dan de andere evangelisten.
Bij de anderen is het Jezus, die ertoe komt de aard van zijn Koninkrijk uit te beelden.
Dat blijkt te komen in de gedaante van de zachtmoedigheid.
Bij Johannes neemt de schare het initiatief.
Eenmaal heeft de schare getracht Jezus koning te maken.
Jezus heeft zich toen teruggetrokken.
Nu gaat de schare Hem tegemoet en zingt: “ Hosanna, gezegend Hij. die komt in de naam, des Heren!”.
En : De Koning van Israël!” “ Hosanna” .
Een welluidend woord, dat betrekking heeft op een heerlijke zaak; op deze heerlijkheid, dat ons heil tot ons komt in de Komende.
De liturgie is vol van dit komen.
Welk een zegen: het heil wordt ons aangereikt, gegeven, het komt van de andere kant, met macht, en het gaat in zachtmoedigheid zijn weg. de weg der verzoening.
Wie roemen wil, die roemen daarin dat niet dit het evangelie is, dat wij tot Hem komen, maar dat Hij tot ons komt. Hosanna!
auteur: Geert Boogaard: Wonen in het Woord