Adventsgroet

30 november 2020

Advent

Het woord betekent letterlijk: ‘ God komt naar ons toe’.
En dat heeft ook in 2020 een dubbel karakter:
1.Advent is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus, nu dus ruim 2000 jaar geleden;
2.Advent is de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst aan het einde de tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Wij vieren Advent meestal in de eerste betekenis. Vier weken toeleven naar het Kerstfeest.
Profeten hebben de komst van Jezus al eeuwen eerder aan gekondigd. Want God gaat Zijn ongekende gang in de geschiedenis, maar Hij doet wel wat Hij beloofd heeft. Hij heeft de Messias gezonden, die heil en verzoening brengt. Reikhalzend is naar Zijn komst uitgekeken.
De Bijbel staat vol met zulke verhalen. We zullen ze de komende tijd horen. En ons concentreren op de evangelist Marcus.
Hij heeft geen geboorteverhalen als Mattheüs en Lucas. De poëzie van de proloog van Johannes ontbreekt eveneens. Hij spitst zich toe op wie Jezus is.
Er zijn drie belangrijke momenten:
1:11: Bij de doop van Jezus klinkt een stem uit de hemel: “ Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde”; wij horen als lezers nu van de unieke band tussen God en Jezus;
9:7: Bij de verheerlijking op de berg klinkt een stem uit de hemel, tot de leerlingen gericht : “ Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!” ; vanaf dit moment delen de leerlingen
in deze kennis: Jezus is de Zoon van God;
15:39: In reactie op de wijze waarop Jezus sterft zegt de Romeinse hoofdman onder het kruis: “ Werkelijk deze mens was Gods Zoon.” Daarmee wordt de soldaat, die mede verantwoordelijk is voor de dood van Jezus , de eerste buitenstaander die zijn identiteit begrijpt en uitspreekt.
De Zoon van God is geen romantische prins op het paard, nee Hij sterft aan het kruis.
Daarin ligt het geheim van Gods genade.
Jezus is ook mens onder de mensen geweest. Met een begrijpende blik voor zieken en zwakken. Hij begrijpt wat wij doormaken in coronatijd. Hij nodigt uit: Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt….Ik zal u rust geven ( Math 11 :28) . In die rust en dat vertrouwen zien wij uit naar wat komen gaat in de Adventsperiode !
Hartelijk welkom bij onze diensten, die om 10.00 uur ’s zondags beginnen.
Deze zijn ook digitaal te volgen.
Vrede en alle goeds gewenst,

Ds. Aafke Rijken