Afscheid en bevestiging ambtsdragers 5 januari 2020

5 januari 2020

Op zondag 5 januari 2020 hebben we afscheid genomen van ouderling Daan van Ee en ouderling-kerkrentmeester dhr. Henk Verweij. Beide ambtsdragers hebben zich jarenlang ingezet voor de Hervormde gemeente te Overlangbroek, waar zij voor bedankt werden. Dhr. Verweij ontving een koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. Deze werd uitgereikt door mevr. Iris Meerts die sinds eind vorig jaar burgemeester van Wijk bij Duurstede is. Mevr. Loes van Ditmarsch werd herbevestigd als diaken en de nieuwe ambtsdragers mevr. Sija van Ee en Remco de Heus werden bevestigd als resp. ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Na de dienst was er gelegenheid om de aftredende ambtsdragers te bedanken en de nieuwe ambtsdragers te feliciteren en werd er koffie gedronken in de Oude School, waar ook meteen gelegenheid was om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.