Berichtgeving i.v.m. coronavirus

25 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Het coronavirus heeft ons stilgezet. Onze planning is stilgezet: het dagelijks naar ons werk gaan, de sport, het culturele leven, het uitgaan en ook het naar de kerk gaan. We kunnen deze weken (in ieder geval tot en met 6 april) niet naar de kerk, pastorale bezoeken kunnen niet meer zo vanzelfsprekend worden afgelegd. Hoewel onze gemeente tijdens de zondagse samenkomsten minder dan 100 mensen omvat, meent de kerkenraad toch dat bijeenkomen niet verstandig is. Onze gemeente bestaat uit veel broze en kwetsbare mensen, die we niet aan extra besmettingsgevaar bloot willen stellen. Vandaar onze beslissing alle vieringen en bijeenkomsten als bijbelkring en jongvolwassenenkring niet door te laten gaan. We hopen op uw begrip voor deze beslissing. We worden in deze veertigdagentijd dus extra stilgezet. Stilgezet bij het lijden van mensen, misschien van jezelf, maar ook van anderen in deze wereld. Ik geloof dat de Bijbel ons een richting wijst om deze situatie met elkaar vol te kunnen houden. Jezus is de weg gegaan door alle angst, verlatenheid en pijn heen. Hij heeft de nood van de wereld op zich genomen om mensen, die het moeilijk hebben, vrij te maken. Vrij om niet alleen aan jezelf, maar ook aan anderen te denken. Wij zijn kerk om elkaar en de wereld om ons heen daaraan te blijven herinneren en bemoedigen.

Ds. A.L. Rijken-Hoevens

Gebed

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw  geliefde hand.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwegen horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer (lied 511 uit onze liedbundel)