Bevestiging nieuwe kerkenraad 10 januari 2016

10 januari 2016
FOTO1

Vlnr: Teus, Pim, Jos en Loes

Een druk bezochte, feestelijke kerkdienst op 10 januari 2016.
Op deze zonnige zondagmorgen stroomde ons kleine knusse kerkje vol met familieleden, vrienden en vriendinnen van een aantal aftredende, herbevestigd wordende en nieuw benoemde kerkenraadsleden. Al met al een fijne entourage voor een bemoedigende dienst.
In het afgelopen jaar is er met succes gezocht naar opvolging van de twee diakenen Pim van Maanen en Jos Arends. Zij hebben al in een vroeg stadium aangegeven te gaan stoppen met hun diakenschap.
Na het begin van de dienst werden beide diakenen bedankt voor hun inzet. Pim is tien jaar en Jos acht jaar diaken geweest. Onze predikante sprak de beide vertrekkende diakenen hartverwarmend toe. Hierna namen Pim en Jos hun plek in de gemeente bij hun familie weer in.
Vervolgens werden Daan van Ee en Henk Verweij herbevestigd. Alvorens zij de vragen zouden beantwoorden werd Loes van Ditmarsch gevraagd zich vanuit de gemeente bij hen te voegen. Loes was een aantal jaren geleden al kerkenraadslid. Zij was toen ouderlinge. Nu heeft zij het diakenschap op zich genomen. Na deze herbevestigingen werd Teus Sterkenburg gevraagd of hij naar voren wilde komen om bevestigd te worden als diaken. Na zijn positieve antwoord werd Teus bevestigd.

Op de afgelopen gemeenteavond in november 2015 werd bekend gemaakt, dat Daan, Henk, Loes en Teus hun (her)benoeming wilden gaan aanvaarden. Voor onze gemeente een blij geluid, want tegenwoordig is het lastig gemeenteleden te vinden voor vacatures. Dat is zeker iets om dankbaar voor te zijn. We wensen als gemeente onze nieuwe kerkenraad veel vreugde bij het uitvoeren van hun taak.

FOTO2

Vlnr: Teus, Henk, Daan, Pim, Jos en Loes


Na afloop van deze dienst was het tijd om naar de Oude School te gaan om elkaar een gelukkig 2016 te wensen en de vertrekkende en bevestigde leden de hand te drukken. Van deze mogelijkheid werd door velen gebruik gemaakt. Het was een gezellige, drukke bijeenkomst met lekkere koffie en thee (voor de kinderen limonade) en heerlijke zelfgemaakte koekjes en cake.

Beide vertrekkende diakenen kregen de mooie Samenleesbijbel uit handen van onze predikante en spraken hierna hun dank uit voor de uitermate prettige samenwerking binnen de kerkenraad. Zij gaven met veel vertrouwen hun stokje door aan Loes en Teus.

Geef een reactie

*