Contact

Hyacinthuskerk
Langbroekerdijk B30
3947 BB Overlanbroek
Buurthuis “De Oude School”
Langbroekerdijk B15
3947 BA Overlangbroek

Kerkenraad

Predikante:
Mevr. Ds. A.L. Rijken-Hoevens
T: 0318-522033
dsrijken@pknoverlangbroek.nl

Ouderling/Scriba:
Mevr. S. van Ee
T: 0343-561774
dvanee@pknoverlangbroek.nl
Ouderling:
Mevr. C. van Altena
T: 0343-451613
cvanaltena@pknoverlangbroek.nl
Ouderling/Kerkrentmeester:
Dhr. T. Sterkenburg
T: 06-29190038
tsterkenburg@pknoverlangbroek.nl
Ouderling/Kerkrentmeester:
Dhr. R. de Heus
T: 06-10497279
rdeheus@pknoverlangbroek.nl
Diaken:
Mevr. L.H. van Ditmarsch
T: 0343-722160
lhvanditmarsch@pknoverlangbroek.nl

Bankgegevens

Administratie kerkrentmeesters
Dhr. T. Sterkenburg
NL 21 INGB 0000 4905 59
t.n.v. kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Overlangbroek
Administratie diaconie
Mevr. L.H. van Ditmarsch

NL 92 RABO 0372 4059 40
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Overlangbroek

Kerkrentmeesters
NL 39 RABO 0302 1544 50
t.n.v. restauratiefonds

Inlichtingen over de kerk of het kerkenwerk:
Remco de Heus
T: 06-10497279
rdeheus@pknoverlangbroek.nl

Informatie over de Oude School:
Miriam Sterkenburg
T:06-22101668
miriamsterkenburg@gmail.com
 

Heeft u nog relevante informatie, mooie foto’s of mist u nog iets op deze website? Laat het ons weten en mail naar: rdeheus@pknoverlangbroek.nl