Doneer

Om onze gemeente en de kerk in stand te kunnen houden zijn wij volledig afhankelijk van uw giften.
Via deze pagina proberen wij het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om uw giften te kunnen doen. Voor vragen kunt u terecht bij de kerkenraad (Contact)

Diaconie

Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om om te zien naar elkaar en de wereld. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Onze diaconie zoekt altijd naar passende doelen die wij als kerk steunen. U kunt de diaconie op de volgende manieren onderstenen:

  • Via collectes in de kerkdiensten
  • Via donaties op rekeningnummer NL 92 RABO 0372 4059 40 t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Overlangbroek

Kerkrentmeesters

Om kerk te kunnen zijn worden er kosten gemaakt. Denk hierbij aan onderhoud van de kerk, verwarming, vergoedingen van predikanten, etc. Door uw steun aan het college van kerkrentmeesters kan de kerk en gemeente in stand gehouden worden. U kunt de kerk op verschillende manieren financieel ondersteunen:

  • Via collectes in de kerkdiensten
  • Via donaties op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 4905 59 t.n.v. kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Overlangbroek
  • Via onderstaand iDEAL formulier (invoer van naam en e-mailadres alleen verplicht bij automatische incasso)

    Bedrag