Gemeenteavond op 9 maart 2016

9 maart 2016

Na de biddag voor gewas en arbeid gingen de meeste kerkgangers naar de Oude School. Dat was niet alleen voor een heerlijke kop koffie met zelfgemaakte cake, maar zeker ook om te luisteren naar Kees Slijkerman.

Kees is een van de initiatiefnemers om de gedenkdag aan Bonifatius extra feestelijk te maken. In 716 is Bonifatius (trouwens zijn latere naam) geland in onze streken en wel in het toenmalige Dorestad. Hij kwam met enkele andere monniken naar onze gebieden toe.

Kees heeft een interessant verhaal over het leven en werken van Bonifatius gehouden. Aandachtig luisterde iedereen naar deze geschiedenis.

Op 28 mei 2016 zal de Bonifatiusherdenking plaatsvinden in de kerk aan de Markt in Wijk bij Duurstede. Delegaties uit Dokkum (Bonifatius is daar vermoord in 754) en Mainz (waar hij bisschop was) zullen er aanwezig zijn. Ook hoogwaardigheidsbekleders uit onze en de Rooms Katholieke kerk zullen komen.

Kees vertelde, dat er in dit jaar nog meer activiteiten worden gehouden om Bonifatius te gedenken. Zo zal er in juli een wandeling zijn van Werkhoven naar Utrecht vice versa. Die tocht heeft Bonifatius nl. ook gemaakt.

Wat de drijfveer van Kees is geweest om veel aandacht te geven aan Bonifatius, meldde hij al aan het begin van zijn verhaal. Het is belangrijk te weten, dat het evangelie vanuit Engeland naar ons is toe gekomen. Daarin staat Jezus Christus de opgestane Heer centraal.

Op deze manier is het mogelijk om alle mensen iets mee te geven van het Evangelie.

Geef een reactie

*