Gemeenteavond woensdag 6 november 2019

30 oktober 2019

Als vanouds is er na de dankstonddienst een gemeentevergadering in de Oude School.

AGENDA
– Opening
– Verkiezing ambtsdragers
– Visie gemeente komende 5 jaar
Klik hier voor de concepttekst
– Rondvraag
– Sluiting