Algemeen

Bloemengroet
Ons bestaansrecht is gebaseerd op het evangelie van Jezus. Dit evangelie willen we niet alleen uitdragen in de zondagse kerkdiensten, maar ook in de andere dagen van de week. Vandaar dat we proberen om te zien naar elkaar. Onze voorgangster, de kerkenraad maar zeker ook de gemeenteleden hebben hierbij een belangrijke taak. De wekelijkse bloemengroet vormt hierbij een tastbare bijdrage.
Bloemen

 

 

Ds. Rijken

Onze predikante is sinds 2004:
Mevr. Ds. A.L. Rijken-Hoevens

Het kerkblad draagt ook bij aan de interne communicatie. In dit kerkblad worden de kerkberichten van de Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek gezamenlijk uitgebracht. Eén maal per drie weken komt de “Klokkenluider” uit. Daarnaast mogen de mensen in de wereld om ons heen van ons verwachten, dat we ook oog hebben voor hun wel en wee. Hierdoor heeft de diaconie een belangrijke plaats binnen onze gemeenschap.

Een aantal feiten op een rij:

 • Elke zondag is er om tien uur een dienst. Uiteraard wordt er op eerste Kerstdag (ook als deze niet op zondag valt), Hemelvaartsdag en Goede Vrijdagavond een dienst gehouden.
 • Op oudejaarsavond en op de avond van de bid- en dankdag is er een dienst.
  Na de diensten op de bid- en dankdag wordt er een gemeenteavond georganiseerd in de Oud School.
 • Onze kerk behoort bij de PKN.
 • Vier keer per jaar (waarvan er één altijd op Goede Vrijdag) wordt het Avondmaal gevierd.
 • Onze kerk is vertegenwoordigd bij het Beraad van Kerken. Hier overleggen de kerken van Wijk bijDuurstede, Cothen en Langbroek samen.
 • Tevens vormen deze kerken een klankbord voor de gemeentelijke overheid en werken samen in het Rampenplan van de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • Verder onderhoudt het Beraad van Kerken contact met de twee godsdienstleraressen, die aan vier openbare scholen in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede godsdienstlessen verzorgen.
 • Twee van onze kerkenraadsleden wonen de vier vergaderingen bij in Woudenberg van de Classis Doorn.
 • Aan de overkant van de weg ligt de zgn. Oude School. Deze lokaliteit wordt bij kerkelijke activiteiten gebruikt. Hier wordt de koffie gedronken, is het ’t centrum bij de tweejaarlijkse bazar.
 • Hierboven is de wekelijkse bloemengroet al vermeld. Bij de contacten treft u de namen van de dames die om beurten deze bloemengroet verzorgen.
 • De kleuren van de boeketten worden zoveel mogelijk gezocht in de kleuren van de meest gebruikte kleuren van het kerkelijk jaar.
 • De kerkgemeenschap is hecht, hoewel er wel verschil onderling is in modaliteit. Het respect voor elkaars mening is een van de belangrijke pijlers van onze gemeente.
 • Ons kerkgebouw wordt door vrijwilligers schoon gehouden.