Beleidsplannen

In 2022 zijn alle beleidsplannen herzien en hierin zijn enkele wijzigingen aangebracht. Deze beleidsplannen zijn vanaf 1 januari 2023 van kracht en deze kunt u hieronder vinden.

Beleidsplan Hervormde Gemeente Overlangbroek
2023 – Beleidsplan toekomstgericht gemeente-zijn 2023 – 2027

Beleidsplan kerkrentmeesters
2023 – Beleidsplan kerkrentmeesters 2023 – 2027

Beleidsplan diaconie
2023 – Beleidsplan diaconie 2023 – 2027

Plaatselijke regeling
2023 – Plaatselijke regeling 2023 – 2027

Privacy
2023 – AVG_Beleidsplan
2023 – AVG_Privacystatement Hervormde gemeente Overlangbroek

Begraafplaats
2023 – Reglement beheer begraafplaats Hervormde gemeente Overlangbroek
2023 – Tarievenlijst begraafplaats Hervormde gemeente Overlangbroek