Geschiedenis

Geschiedenis gebouw

De oudste vermelding, waaruit de aanwezigheid van de kerk blijkt, is van 1439. Sint Hyacinthus zou de beschermheilige van de kerk geweest zijn. Het vroegere “koor”is afgebroken in 1832. De preekstoel is van 1768. De kleine koperen kroon is van 1807 en geschonken door de familie De Kruijf.

In 1884 is het portaal vernieuwd. In 1913 werd de consistorie gebouwd zoals deze nu is als vervanging van de vroegere uit 1857. Voor 1832 had de kerk gebrandschilderde ramen. Deze zijn bij sloopwerkzaamheden in 1832 vermoedelijk verkocht. De zerk in het voorportaal uit 1503 heeft, voor het in de muur is geplaatst, in het “koor”gelegen. In 1913 werd de vloer van de consistorie open gebroken en kwam deze steen bloot te liggen. Niet bekend was, dat er een grafkelder onder zat. (zie ook Overlangbroek vanaf 1289: ontdekking van de grafkelder) Hier lag een koperen grafzerk op. Deze is te bezichtigen in het Catharijneconvent in Utrecht. De kerktoren is in 1851 van de burgerlijke gemeente overgedragen aan de kerkvoogdij. Sindsdien ontvangt de kerkvoogdij (nu kerkrentmeesters) van de gemeente Langbroek – nu dus Wijk bij Duurstede – 15 gulden voor het uitsteken van de vlag en het recht ‘van het ophangen van brandslangen’ en het luiden van de klok in geval van oorlog! In 1966 is het gewelf vervangen en zijn de huidige banken geplaatst. Voorheen was er een ‘middenpad’ door de kerk met aan weerszijden banken. In 1974 werd de torenspits vernieuwd. De verwarming (nu vloerroosters) is in 1977 aangelegd. In 1978 zijn de glas-in-lood ramen geplaatst. Deze ramen zijn ontworpen door de heer J.M. Meine Jansen. In 1980 werden er zes koperen kronen aangeschaft. Het dak van de consistorie werd in 1982 vernieuwd. Het toilet is gebouwd in 1984. Het rococo orgel (uit ongeveer 1765) is in 1986 aangekocht. In 1987 zijn nieuwe dakpannen op de kerk geplaatst. Vanaf 1976 wordt om de twee jaar een bazar gehouden. Van deze opbrengsten zijn veel van bovenstaande aanpassingen betaald.  

In 1988 kreeg de kerk het meubilair dat in de consistorie staat. Het was afkomstig uit de voormalige werkkamer van prof. dr. Wittebol. Hij was directeur van het AZU en woonde aan de langbroekerdijk. Het predikantenbord is aangeschaft in 1991. In 1993 is het bordje geplaatst, waarop de aanvangstijd van de kerkdienst vermeld staat. Het is geschonken door de heer Van de Berg uit Lienden. Hij heeft het predikantenbord en de twee psalmborden gemaakt. Deze twee borden zijn ook in 1993 gekocht. In december 1995 is de ‘Oude School’ eigendom geworden van de kerk. De twee zendingsbussen naast de binnendeuren bij de uitgang zijn gemaakt door Niek van Donselaar. Dit mooie houtsnijwerk is in 1997 opgehangen. In 1997 zijn vier aquarellen gekocht van een eigenaresse uit Doetinchem. De kerk is gerestaureerd in 2000. Deze restauratie werd uitgevoerd door aannemer Jurriëns. De architect was de heer Van de Weijden uit Leersum. Ook het orgel is prachtig gerestaureerd in 2007. Hier was de architect de heer Van Dijk en de orgelrestaurateur de gebr. Van Vulpen uit Utrecht. Ter gelegenheid van de ingebruikname is een prachtige cd gemaakt. Het orgel werd bespeeld door Peter van Dijk en Sebastian van ’t Hart. Hierop staat muziek van componisten uit de periode, dat het orgel is gebouwd. Voorlopig tenslotte: in 2011 is de ‘Oude School’ gerestaureerd.

wetens11
wetens12

Luther

Luther

Melanchton

Melanchton

Predikantenbord

Predikantenbord

Zie ook: Lezing over het kerkelijk leven in Overlangbroek tussen 1575 en 1800