Kerstmaaltijd 14 december 2022

7 december 2022

Op woensdag 14 december is er vanaf 14.30 een kerstviering in de Oude School in Overlangbroek.

Programma:
14.30 uur   ontvangst met koffie/thee
15.00 uur   kerstviering
16.00 uur   drankje
17.00 uur   eenvoudige broodmaaltijd
18.00 uur   afsluiting met een kopje koffie/thee
18.30 uur   einde van de bijeenkomst

Aan deze viering zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 10 december opgeven bij Gerda Sterkenburg (gerdasterkenburg@gmail.com). Voor vervoer naar de Oude School kan worden gezorgd. Na afloop van de viering wordt u weer thuisgebracht. Graag dit melden bij Gerda bij opgave voor de kerstviering.

Een hartelijke groet,

Hervormde Gemeente Overlangbroek,

ds. Aafke Rijken,

mede namens de Open Tafelmaaltijd commissie: Dorthy, Gerda, Marie José, Sija en Teuna

U bent allen van harte welkom!