Liturgie 27 december 2020

Orgelspel
Lied 468 (klik hier om de video te bekijken)

Afkondigingen

Luisterlied
Psalm 19: 1 en 2 (klik hier om de video te bekijken)

Votum en groet

Luisterlied
Psalm 66: 1 en 7 (klik hier om de video te bekijken)

Gebed om ontferming
Luisterlied
Hemelhoog 275 ( ELB 302) – Heer, ik kom tot U (klik hier om de video te bekijken)

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus, op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing
Mattheus 2: 1 – 12

Luisterlied
Lied 520:1-6 – De wijzen, de wijzen (klik hier om de video te bekijken)

Uitleg en verkondiging

Luisterlied
Lied 506 – Wij trekken in een lange stoet (klik hier om de video te bekijken)

Geloofsbelijdenis

Luisterlied:
Lied 705: 1, 2 en 4 – Ere zij aan God de Vader (klik hier om de video te bekijken)

Dienst der gebeden

Luisterlied
Hemelhoog 460 (Opwekking 660) – Ik zal er zijn (klik hier om de video te bekijken)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Aanbeveling van de collecten

Zegen, beaamd met lied 415:3 – Amen, amen, amen