Liturgie oudejaarsavond 31 december 2020

In deze dienst gedenken wij diegenen, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn

Orgelspel
Largo van G.F. Handel

Welkom

Zingen
Psalm 130: 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Uitspreken: Klein gloria

Woord voor de kinderen

Luisterlied
“Stil maar, wacht maar” van Hanna Lam (klik hier om de video te bekijken)

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.

Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.

Refrein

Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.

Refrein

Woord van genade
Psalm 56 : 9 – 12

Zingen
Psalm 139 : 1 en 2

Gebed

Schriftlezing
Openbaring 21: 1 – 8

Zingen
Lied 766: 1 en 3

Verkondiging
Geen tranen, geen dood, geen rouw

Luisterlied
“Jezus leeft in eeuwigheid” (klik hier om de video te bekijken)

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Wij gedenken degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn

Meditatief orgelspel

Gebeden

Geloofsbelijdenis

Zingen
Lied 90A: 1, 5 en 6

Zending en zegen