Zondagsschool

Zondagsschool
Tijdens de kerkdienst kunnen kinderen vanaf ongeveer 4 jaar tot en met 12 jaar naar de zondagsschool in het oude schoolgebouw schuin tegenover de kerk. Op de zondagsschool behandelen we een Bijbelverhaal of gaan we aan de slag rondom een Bijbels thema met behulp van de methode Kind op Zondag. Er wordt een verhaal voorgelezen, we praten over het verhaal en daarna gaan we, in het verlengde van het verhaal, iets tekenen, knutselen of een spel doen. Omdat we het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen, komen de verhalen en thema’s vaak overeen met het thema van de preek in de kerkdienst.
Op dit moment zitten er 12 kinderen op de zondagsschool, maar ‘nieuwe’ kinderen zijn uiteraard van harte welkom!

 

Palmpasen

 

 

Kinderen geven bloemen met pasen

 

 

Zondagsschool in de openlucht (28 mei 2017)

 

 

Kerst
Elk jaar is op 24 december de Kerstfeestviering van de zondagsschool. Deze viering wordt voor een groot gedeelte door de kinderen zelf ingevuld. Er worden gedichten opgezegd, adventskaarsen aangestoken, liedjes gezongen en meestal is er ook muzikale inbreng van een of meerdere kinderen. De viering is opgebouwd rondom een bepaald thema. Dit thema komt al naar voren tijdens de Adventsperiode als de kinderen elke zondag in de kerk starten. Een van de kinderen zegt een gedicht op en steekt de kaarsen aan, waarna we met de gemeente een projectlied zingen. Op deze manier werken we, samen met de gemeente, naar Kerst toe.